systemy kominowe

Instrukcja montażu


PRZYGOTOWANIE

instrukcja montażu

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KWASOWEJ
(dla rur szamotowych w wykonaniu normalnym)

Proporcja mieszanki: 1 część wody, 4 części zaprawy w proszku

Stosowanie: wymieszana zaprawa kwasowa jest zadatna do użytku przez ok. 1 godz.

 • Rury szamotowe zmoczyć na krawędziach.
 • Zaprawę kwasową nałożyć przy pomocy szpachtla lub kielni, fugi muszą być całkowicie wypełnione.
 • Fugi wygładzić wewnątrz i na zewnątrz, unikać pustych przestrzeni.

Pełna wytrzymałość na ściskanie zostaje osiągnięta po kilku dniach, pełna gotowość do użytkowania najwcześniej po 6-8 dniach.

PRZYGOTOWANIE KITU KWASOWEGO
(dla rur szamotowych w wykonaniu odpornym na wilgoć FU)

Proporcja mieszanki: 1 część wody, 7 części proszku kitowego
Po zamieszaniu powstaje lekko wilgotna, niejednolita masa. Masa ta musi być po 5 min. powtórnie zamieszana i zamieni się w elastyczny kit. Dopiero wówczas jest on gotowy do użytku. W przypadku, gdyby elastyczność kitu była nieodpowiednia należy ją uzyskać przez dodanie niewielkich ilości wody lub proszku kitowego. W żadnym przypadku nie rozrabiać twardniejącego kitu wodą!

Stosowanie: zamieszany kit kwasowy jest zdatny do użytku przez ok. 30 min.

 • Rury szamotowe zmoczyć na krawędziach.
 • Kit kwasowy nałożyć przy pomocy szpachtla lub kielni, fugi muszą byc całkowicie wypełnione.
 • Fugi wygładzić wewnątrz i na zewnątrz, unikać pustych przestrzeni.

Czas stwardzenia wynosi ok. 24 godz. przy temp. 20°C. Kitu nie stosować poniżej 10°C, jeżeli nie będą zastosowanie środki ochronne przed zimnem. W zimnych porach roku wymagane jest, by proszek kitowy był składowany w ciepłym, względnie by używać wodę o temperaturze 40°-60°C, by czas utwardzania skrócić. Do czasu stwardzenia kitu należy wymurowane rury chronić przed deszczem i mrozem.

UWAGI

 • Prefabrykat zewnętrzny montować zamkniętą stroną do góry (dzięki temu niepotrzebne są żadne szablony do nakładania zaprawy).
  Wewnętrzne rury szamotowe montować zewnętrznym rąbkiem do góry.
 • Zaprawa do prefabrykatów zewnętrznych:
  zaprawa cementowo-wapniowa (cement, wapno, piasek) MG II.
 • Zaprawa do rur szamotowych:
  odpornych na wilgoć (FU) - kit kwasowy.
 • Fugi rur szamotowych dokładnie przesmarować.
 • Rury szamotowe wewnętrzne po zamontowaniu więcej nie przesuwać! W przeciwnym przypadku zaprawa lub kit może popękać i fugi będą nieszczelne.
 • Przy montażu rur szamotowych uważać na czystość rąbów (przez zanieczyszcznie np. wełną mineralną fugi będą nieszczelne).
 • Nie betonować do komina! Przejścia przez dach wypełnić wełną mineralną.

UWAGA!
Budowa komina odpornego na wilgoć (FU) i normalnego różni się tylko nieznacznie. Dodatkowe czynności dla komina odpornego na wilgoć (FU) są w tekście podkreślone.

MONTAŻ

Komin w wykonaniu normalnym
Komin w wykonaniu normalnym

Komin w wykonaniu odpornym na wilgoć
Komin w wykonaniu odpornym na wilgoć

 • Przejścia w sufitach wyłożyć wełną mineralną.
 • Przy kominach z kanałem wentylacyjnym pomieszczenia kotłowni kanał pod sufitem otworzyć. Otwór kanału w dół zamknąć. Nie zakładać kratki!
 • Dalej ustawiać w kolejności: rurę wewnętrzną, formy izolacyjne i prefabrykat. Uważać, by formy izolacyjne nie wystawały ponad rurę wewnętrzną (niebezpieczeństwo zabrudzenia krawędzi wełną mineralną, przez co fuga nieszczelna).
 1. Ustawić pierwszy prefabrykat na fundamencie na zaprawie. Wypełnić do połowy betonem, przy FU wypełnić całkowicie. Nie ruszać do czasu związania.
 1. Tylko dla FU: wyciąć w drugim prefabrykacie otwór do ścieku kondensatu (np. szlifierką mech.). Prefabrykat ustawić na zaprawie.
 1. Tylko dla FU: wstawić konsolę cylindryczną i założyć ściek kondensatu.
 1. Otwór dla kształtki do drzwiczek rewizyjnych PA wyciąć w następnym prefabrykacie (np. szlifierką mech.). Prefabrykat ustawić na zaprawie.
 1. Formy izolacyjne dociąć do kształtki PA i nasunąć.
 1. Rurę szamotową z kształtką PA ustawić na zaprawie kwasowej, przy FU na kicie kwasowym.
 1. Następny prefabrykat ustawić na zaprawie.
 1. Nasunąć następne formy izolacyjne.
 1. Rurę szamotową do podłączenia kotła (RA) ustawić na zaprawie kwasowej, przy FU na kicie kwasowym, dociąć formy izolacyjne pod kształtką RA.
 1. Otwór na kształtkę RA wyciąć w następnym prefabrykacie. Prefabrykat ustawić na zaprawie.
 1. Otwór na kształtkę RA wyciąć w następnym prefabrykacie. Prefabrykat ustawić na zaprawie.
 1. Następne formy izolacyjne skrócić o ok. 4 cm, z uwagi na grubość fug, nasunąć i dociąć nad kształtką RA. Następne formy izolacyjne nałożyć wokół kształtki RA celem zapewnienia możliwości rozszerzania.
 1. Otwory w prefabrykatach wokół kształtek PA i RA zatynkować.

FOTO